573/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Förordning om ändring av fordonsskatteförordningen

På föredragning av finansministern

ändras i fordonsskatteförordningen av den 29 april 1994 (312/94) 1 § och 4 § 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §
Skattemärken

För betalning av fordonsskatt används år 1995 skattemärken som har tillverkats enligt följande modell:

1) skattemärke med ett värde av 700 mark:

2) skattemärke med ett värde av 500 mark:

Skattemärkena förses med hologram, och märkena har för övrigt de egenskaper som skattestyrelsen och tillverkaren av märkena har enats om.

1 a §
1995 års skatteperiod

Skatteperioden för 1995 års fordonsskatt börjar den 1 juni 1995.

4 §
Placering av skattemärket på bilen

På fordonets vindruta får finnas endast ett skattemärke för fordonsskatt, dock så att märket för föregående skatteperiod och det nya märket vid övergången från en skatteperiod till en annan får vara fästa på bilen samtidigt under högst 7 dagar före och efter den nya skatteperiodens början. På vindrutan får inte heller finnas andra märken som påminner om skattemärken eller som gör det svårt att upptäcka skattemärket.


Denna förordning träder i kraft den 2 maj 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.