569/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Förordning om ändring av 12 § förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 12 § förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94) som följer:

12 §
Studiestödsnämnder i kommunala och privata yrkeshögskolor

I fråga om kommunala och privata yrkeshögskolors studiestödsnämnder gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 8-10 §§.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.