552/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 10 § konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. konkursstadgan av den 9 november 1868, sådant det lyder i lag av den 26 april 1991 (759/91), som följer:

10 §

Om inteckning av egendom som hör till ett konkursbo och om inskrivning av rättigheter som hänför sig till sådan egendom stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94
LaUB 27/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.