538/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Förordning om ändring av förodningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och häsovårdsministern

fogas till 2 kap. förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84) en ny 4 b § som följer:

4 b §

Arbetsvillkoret enligt 13 § 2 mom. lagen om ulkomstskydd för arbetslösa kan anses bli uppfyllt varje vecka i sådan idrollsverksamhet där den skattepliktiga inkomst som personen i fråga fått för sitt idrottsutövande har uppgått till minst 40 gånger grunddagpenningen enligt 22 § 1 mom. lagen om utkom stskydd för arbetslösa under en granskningsperiod av en månad.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.