523/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Förordning om ändring av förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän

På föredragning av finansministern

ändras 14 § i förordningen den 21 november 1994 om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/94), samt

fogas till 20 § ett nytt 3 mom. som följer:

14 §

Yrkesutbildningsbidrag betalas endast en gång på grundval av en och samma utbildning. På grundval av ny utbildning kan yrkesutbildningsbidrag betalas, då förmånstagaren sedan den föregående utbetalningen upphört på nytt har uppfyllt villkoren i 11 § 2 punkten.

20 §

Förordningen tillämpas i fråga om yrkesutbildningsbidrag på en förmånstagare som börjar en utbildning i huvudsyssla då förordningen träder i kraft eller därefter. Om utbildningen dock har börjat den 1 augusti 1990 eller därefter och fortsätter utan avbrott, kan yrkesutbildningsbidrag betalas för utbildningstiden efter förordningens ikraftträdande.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 1995. Förordningen tillämpas också på förmånstagare som har ansökt om yrkesutbildningsbidrag före förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.