522/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Förordning om ändring av förordningen om statskontorets förtidspensionsnämnd

På föredragning av finansministern ändras 3 § 1 mom. och 4 § 1 mom. i förordningen den 10 mars 1989 om statskontorets förtidspensionsnämnd (227/89) som följer:

3 §

Förtidspensionsnämnden består av en ordförande och sex andra medlemmar. Ordföranden skall vara en person som inte varken kan anses företräda arbetsgivarnas eller arbetstagarnas intressen. Ordföranden skall vara väl förtrogen med pensionsärenden och med statsförvaltningen. Av medlemmarna skall tre förordnas bland personer som har föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Varje medlem utom ordföranden har en personlig suppleant, för vilken gäller vad som stadgas om medlemmar.


4 §

Förtidspensionsnämnden är beslutför då mötets ordförande samt minst tre övriga medlemmar är närvarande. Av de övriga medlemmarna skall minst en ha förordnats bland dem som centralorganisationerna har föreslagit och en bland personer som de inte har föreslagit.Denna förordning träder i kraft den 15 april 1995.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.