510/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 19 a § passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 a § 2 mom. passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86), sådant det lyder i lag av den 2 december 1988 (1037/88), som följer:

19 a §

Om polisens personregister stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.