503/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) 15 § samt

ändras 13 § som följer:

13 §

Vad 27 § 1 och 2 mom. polislagen (493/95) stadgar om en polismans rätt att i vissa fall tillgripa maktmedel skall på motsvarande sätt tillämpas på en gränsbevakningsman. Beträffande den som på begäran eller med samtycke av en gränsbevakningsman bistår denna i ett tjänsteuppdrag gäller 46 § polislagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.