502/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 1 och 4 §§ lagen om behandling av berusade

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 juni 1973 om behandling av berusade (461/73) 4 § 3 mom. samt

ändras 1 § och 4 § 1 mom. som följer:

1 §

Den som på grund av berusning gripits i det syfte som nämns i 11 § 1 mom. polislagen (493/95) skall behandlas och vårdas så som stadgas i denna lag.

4 §

Den som gripits skall friges så snart behovet att gripa honom inte längre föreligger, dock senast 12 timmar efter gripandet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94
FvUB 20/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.