500/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 11 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § lagen den 11 maj 1979 om kollektivtrafik (469/79) ett nytt 4 mom. som följer:

11 §

En kontrollör har i de fall som nämns i 1 och 2 mom. rätt att få handräckning av polisen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94
FvUB 20/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.