495/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 39 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 39 § 2 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) som följer:

39 §

Har ett olycksfall i arbete lett till döden eller svårare skada, skall arbetsgivaren genast göra anmälan om olycksfallet hos polisen, som utan dröjsmål skall verkställa undersökning på olycksplatsen samt utan lösen sända en till riktigheten styrkt kopia av undersökningsprotokollet till försäkringsanstalten.



Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94
FvUB 20/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.