494/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om ändring av 5 och 13 §§ djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 27 januari 1971 (91/71) 5 § 2 mom. samt

fogas till 13 §, sådan den lyder i lag av den 30 september 1985 (777/85), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §

Ett djur som lever i naturtillstånd och är i hjälplöst tillstånd skall i mån av möjlighet hjälpas. Om det på grund av djurets sjukdom eller skada vore uppenbart grymt mot djuret att hålla det vid liv, får det avlivas.

13 §

Vid besiktning enligt denna lag skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om polisundersökning.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94
FvUB 20/94

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.