488/1995

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 1995

Statsrådets beslut om omorganisering av vissa polisdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) beslutat:

1 §

Hattula, Tavastkyro, Loppi, Nokia, Ruovesi och Ylöjärvi länsmansdistrikt ombildas.

2 §

Till Hattula länsmansdistrikt hör kommunerna Hattula, Kalvola och Renko.

Till Tavastkyro länsmansdistrikt hör kommunerna Hämeenkyrö och Viljakkala.

Till Loppi länsmansdistrikt hör Loppi kommun.

Till Nokia länsmansdistrikt hör Nokia stad samt kommunerna Mouhijärvi och Pirkkala.

Till Ruovesi länsmansdistrikt hör kommunerna Kuru och Ruovesi.

Till Ylöjärvi länsmansdistrikt hör Ylöjärvi kommun.

3 §

Detta beslut föranleder inte ändring i förvaltningsområdenas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1995 och gäller till den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 1995

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Tiina Eränkö-Pekkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.