484/1995

Given i Helsingfors den 31 mars 1995

Lag om upphävande av 24 § 2 mom. äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 24 § 2 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sådant det lyder i lag av den 16 april 1987 (411/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995. Den tillämpas på ansökningar som har gjorts efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 304/94
MiUB 24/94

Helsingfors den 31 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.