468/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 39 § 1 mom. 3) punkten och 39 a § 2 mom. 1) punkten sådana de lyder i förordningen av den 25 februari 1994 (167/94) som följer:

39 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola beviljas en sökande som


3) har godkänts i en företagarkurs för bilskolföretagare enligt trafikministeriets föreskrifter eller har i ett förevisningsprov som ordnats enligt trafikministeriets föreskrifter visat sig behärska motsvarande uppgifter,


39 a §
Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

Till ansökan skall fogas

1) en styrkt kopia av trafiklärartillståndet och av intyget över godkänd företagarkurs för bilskolföretagare eller motsvarande förevisningsprov, en utredning över arbetserfarenhet samt ett utdrag ur körkortsregistret,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Kravet i 39 § 1 mom. 3) punkten gäller inte för den som den 1 mars 1994 haft tillstånd att hålla bilskola eller varit ansvarig föreståndare för undervisningen i en bilskola.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.