466/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av 11 § bokföringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsiministern

fogas till 11 § bokföringsförordningen av den 30 december 1992 (1575/92) ett nytt 3 mom. som följer:

11 §

Om moderföretaget i en koncern är en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att äga aktier och andelar i andra sammanslutningar och om dotterföretagen uteslutande eller delvis är försäkringsbolag, sålunda att koncernens rörelse huvudsakligen utgörs av försäkringsverksamhet, skall koncernbokslutet för moderföretaget uppgöras enligt de formulär som fastställts för försäkringsbolag, så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Förordningen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som löper ut den 31 december 1995.


rådets direktiv 91/674/EEG; EGT nr L 374, 31.12.1991, s. 7

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.