436/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av 124 a § grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 124 a § grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 18 december 1987 (1093/87), som följer:

124 a §

När en tjänsteinnehavare eller en timlärare beviljas avgångsbidrag enligt 62 g § grundskolelagen skall i tillämpliga delar iakttas vad som angående statstjänstemän stadgas i avgångsbidragsförordningen (999/94) och bestäms med stöd av den.

När avgångsbidrag beviljas skall, utöver sådan tjänstgöring som avses i avgångsbidragsförordningen, beaktas anställning som rektor, lärare, elevhemsföreståndare eller timlärare vid folkskola, grundskola, skola som ersätter och motsvarar grundskolan, läroverk, aftonläroverk, gymnasium och dess kvällslinje och vuxenlinje samt kvällsgymnasium och vuxengymnasium.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Stadgandena i den 124 a § som ändrats genom denna förordning skall dock tillämpas så länge som till innehavare av ordinarie tjänst betalas periodisk ersättning enligt lagen om ändring av grundskolelagen (427/95).

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.