403/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av 43 § förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 43 § 2 mom. förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/87) som följer:

43 §

När det har beslutats att saken inte skall överlämnas till åklagaren, skall den som förhörts såsom part vid förundersökningen omedelbart underrättas om beslutet, om detta inte skall anses onödigt. Den som misstänks för brott skall underrättas om sådana i 5 a kap. tvångsmedelslagen avsedda tvångsmedel som har riktats mot honom. Domstolen kan dock på framställning av undersökningsledaren av viktiga skäl som har samband med utredningen besluta att den misstänkte kan underrättas senare eller inte alls.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.