373/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 28 juni 1993 (562/93), ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

1 §

Denna lag gäller inte heller utövande av idrott.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 356/94
ShUB 53/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.