371/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 5 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79) som följer:

5 §

En sjöfartsinspektör kan förbjuda ett fartygs avfärd eller avbryta dess resa, om det är fråga om verkställande av en med stöd av 4 § föreskriven trafikbegränsning eller om fartyget grovt har brutit mot denna lag eller stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 344/94
TrUB 26/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.