364/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. lagen den 6 mars 1987 om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån (255/87) som följer:

3 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om hur de kostnader som till följd av förhöjningarna årligen åsamkas försäkringsbolagen och patientförsäkringsföreningen skall delas mellan dem enligt omfattningen av deras verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 326/94
ShUB 49/94
Rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.