357/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 27 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 a § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 juli 1993 (665/93), ett nytt 2 mom. som följer:

27 a §
Inverkan av tilläggspension och stöd för hemvård av barn på arbetslöshetsdagpenningen

Om en person som har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller maken får basdel eller syskonförhöjning enligt lagen om stöd för hemvård av barn, minskas beloppet av hans fulla grunddagpenning eller den dagpenning avvägd enligt förtjänsten som utbetalas till honom med förmånens belopp. Det stöd för hemvård av barn som betalas till maken avdras inte, om maken även får tilläggsdel av stödet för hemvård av barn. Om båda makarna är arbetslösa och får arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93), avdras beloppet av den makes förmån som beviljats basdel eller syskonförhöjning av stödet för hemvård av barn.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Lagen tillämpas på dagpenningar som hänför sig till den tid som börjar när lagen träder i kraft. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 331/94
ShUB 50/94
StoUB 11/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.