352/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 82 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 82 § 1 mom. 3 punkten inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92), samt

fogas till nämnda moment en ny 4 punkt, som följer:

82 §
Stipendier, understöd och hederspris

Skattepliktig inkomst är inte


3) pension som staten före den 1 januari 1984 har beviljat för verksamhet som avses i 2 punkten eller för annan förtjänstfull verksamhet, eller familjepension som hänför sig till sådan pension,

4) träningsstipendium som med stöd av 21 § idrottslagen (984/79) betalas av statsmedel till en toppidrottare som utsetts av undervisningsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Lagen tillämpas vid beskattningen för 1995-1998.

RP 367/94
StaUB 101/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.