340/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 5 § lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 2 mom. lagen den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/93) som följer:

5 §
Förvaltningsrådet

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid valperiodens första riksdag. De inleder sitt uppdrag så snart val har förrättats och deras uppdrag pågår tills val av nya medlemmar i förvaltningsrådet har förrättats. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av riksdagens elektorer. Om elektorerna inte är eniga om valet, skall det ska med tillämpning av proportionellt valsätt. Till medlemmar i förvaltningsrådet skall väljas per söner som är förtrogna med vetenskap, konst kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.Denna lag träder i kraft den 20 mars 1995.

LM 110/94
GrUB 19/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.