333/1995

Utfärdat i Helsingfors den 10 mars 1995

Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) ändrat 5 § 1 mom. i miljöministeriets beslut av den 23 februari 1995 om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (240/95) samt rubriken till bilagan och punkten om andra beslut som följer:

5 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller återtagna besvär uppbärs de utgifter som behandlingen av ärendet dittills föranlett. Det uppburna beloppet får dock vara högst så stort som den avgift som bärs upp för motsvarande beslut eller annan motsvarande prestation.Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1995.

Helsingfors den 10 mars 1995

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Jukka Nurmio

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Fasta avgifter för de regionala miljöcentralernas offentligrättsliga beslut, intyg och utdrag samt andra offentligrättsliga prestationer

Andra beslut

Punkten "annat beslut på ansökan" har strukits i tabellen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.