321/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 60 a § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 60 a § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sådant det lyder i lag av den 21 december 1984 (940/84), som följer:

60 a §

Fördröjs utbetalningen av skadestånd som avses i denna lag, skall försäkringsanstalten betala det fördröjda skadeståndet förhöjt för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldighet att betala skadeståndet förhöjt gäller likväl inte prestationer, grundade på samordning eller regressrätt, mellan försäkrings- eller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som anhängiggjorts vid en försäkringsanstalt innan lagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning av skadeståndet tillämpas dock på en skadeståndsrat som förfaller till betalning den dag då denna lag träder i kraft eller senare.

RP 292/94
EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.