312/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 11 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 3 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (597/86), som följer:

11 §

Fördröjs en kommuns andel, skall kommunen betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.