293/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 24 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) som följer:

24 §
Återkrav av statsbidrag

På statsbidrag som återbärs skall, räknat från den dag bidraget har betalts, erläggas en ränta som överstiger Finlands Banks gällande grundränta med fyra procentenheter. Om det belopp som skall betalas inte erläggs senast på den utsatta förfallodagen, skall en årlig förseningsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.