285/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 21 kap. 8 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 kap. 8 § 2 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 26 november 1993 (1013/93), som följer:

8 §

Om det har yrkats på dröjsmålsränta på rättegångskostnaderna, skall domstolen bestämma att en årlig dröjsmålsränta skall betalas enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från det en månad förflutit från den dag då ersättningen dömdes ut.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.