267/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 54 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 54 § 3 mom. Regeringsformen för Finland, sådant det lyder i lag av den 2 februari 1979 (105/79), som följer:

54 §

Högsta domstolen är domför med fem medlemmar, om inte i lag särskilt stadgas om ett större eller mindre antal medlemmar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 231/94
LaUB 26/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.