264/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Förordning om ändring av 31 § förordningen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

På föredragning av undervisningsministern

ändras 31 § 1 mom. förordningen den 22 februari 1991 om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (392/91) som följer:

31 §
Giltighetstiden och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991 och är i kraft till utgången av 1999. På ordnande av sådan utbildning som har inletts under förordningens giltighetstid tillämpas förordningen dock även efter dess giltighetstid, tills utbildningen har avslutats.Denna förordning träder i kraft den 8 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.