260/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 4 punkten lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) högskola de högskolor som nämns i lagen om utveckling av högskoleväsendet (1052/86), bildkonstakademin samt yrkeshögskolor som nämns i lagen om yrkeshögskolestudier (255/95), samtDenna lag träder i kraft den 8 mars 1995.

Denna lag tillämpas första gången från och med den tidpunkt då de första yrkeshögskolorna inleder sitt första läsår.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 319/94
KuUB 32/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.