227/1995

Given i Helsingfors den 24 februari 1995

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 20 § 1 mom. 1 punkten och rubriken för 70 § samt

fogas till lagen en ny 54 b § och till 70 § ett nytt 4 mom. som följer:

20 §
Samfund som är befriade från inkomstskatt

Fria från skatt på inkomst är

1) Finlands Bank, Helsingfors universitet, Rundradion Ab, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden, Nordiska miljöfinansieringsbolaget, Kera Ab, Fonden för industriellt samarbete Ab, Ekokem Oy Ab, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond,


54 b §
Kursförlust

En skattskyldig har rätt att som utgifter för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av kursförlust på skuld för inkomstens förvärvande som upptagits i utländsk valuta. Kursförlust på skuld som hänför sig till inkomst som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst är inte avdragbar.

70 §
Riksdagsmans kostnadsersättningar och reserätt samt kostnadsersättningar för ledamöter i Europaparlamentet

Skattepliktig inkomst är inte skäliga ersättningar för täckande av särskilda kostnader och den ökning av levnadskostnaderna som skötseln av uppdraget som ledamot i Europaparlamentet medför. Som en skälig ersättning som avses i detta moment betraktas den allmänna kostnadsersättningen, det fasta reseanslaget, reseanslaget, dagtraktamentet, ersättningen för datatrafik och anslaget för sekreterarhjälp eller annan med dem jämförbar ersättning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Lagen skall första gången tillämpas vid be-skattningen för 1995. Lagens 54 b § tillämpas dock första gången redan vid beskattningen för 1993.

RP 354/94
StaUB 94/94

Helsingfors den 24 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.