195/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1993 (522/93), som följer:

45 kap.

Om militära brott

Tillämpningsområde
1 §

Krigsmän är


2) de som fullgör sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst och de som fullgör tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/95), samtDenna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 131/94
FöUB 4/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.