190/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Förordning om ändring av 38 § förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/92) 38 § 4 mom., sådant det lyder i förordning av den 8 april 1994 (267/94), som följer:

38 §
Kontroll av avgasutsläpp

4. Vid kontrollen av dieseldrivna bilars avgasutsläpp tillämpas mätningssätt och gränsvärden enligt det direktiv som avses i 1 mom. För en bil som tagits i bruk före år 1989 och som inte har typgodkänts i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (72/306/EEG) eller E-reglementet nr 24 är dock gränsvärdet vid kontrollen 7,0 Bosch-enheter


Denna förordning träder i kraft den 22 februari 1995.

Rådets direktiv72/306/EEG; EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.