182/1995

Given i Helsingfors den 10 februari 1995

Förordning om ändring av 1 och 2 §§ om bostadsbidragsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras 1 § 10 punkten och 2 § bostadsbidragsförordningen den 12 november 1993 (949/93) som följer:

1 §

I totalbeloppet av de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för erhållande av bostadsbidrag räknas inte följande inkomster:


10) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/94) med undantag av vuxenstudiepenning.

2 §

En i 15 § 1 mom. 1 punkten lagen om bostadsbidrag avsedd beaktansvärd förändring anses ha inträffat då hushållets fasta månadsinkomster har ökat eller minskat med minst 2 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Förordningens 2 § tillämpas i de fall då förändringen i hushållets inkomster sker vid den tidpunkt då förordningen träder i kraft eller därefter.

Helsingfors den 10 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.