181/1995

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om 1995 års grunder för specialersättning för kostnader som föranleds av tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 40 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), 50 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) samt 7 § lagen den 1 december 1989 om Helsingfors universitetscentralsjukhus (1064/89), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag av den 28 november 1994 (1067/94), det sedan nämnda i lag av den 28 november 1994 (1068/94) och det sistnämnda i lag av den 28 november 1994 (1069/94) beslutat:

1 §

Ersättningen för kostnader som föranleds av tilläggsutbildning för läkare inom primärvården är 6 000 mark i månaden för varje läkare som har utbildats. Grunden vid dimensioneringen av ersättningen är lön enligt löneklass Y 31 med ett tjänstetillägg jämte socialskydds- och pensionsavgifter.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1995.

Helsingfors den 9 februari 1995

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överläkare
Jouko Söder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.