156/1995

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Lag om utlänningsverket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ställning

Utlänningsverket lyder under inrikesministeriet.

2 §
Uppgifter

Utlänningsverket skall föra ett utlänningsregister samt handlägga och avgöra de ärenden angående utlänningar och finskt medborgarskap som anges som dess uppgifter i lag eller förordning.

Utlänningsverket skall tillhandahålla ministerierna och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde.

3 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i utlänningsverkets beslut stadgas i utlänningslagen (378/91).

4 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Före ikraftträdandet kan tjänster vid utlänningsverket inrättas och tillsättas, om anslag för detta har beviljats i statsbudgeten, samt vidtas övriga åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter.

När utlänningsverket inrättas kan även tjänster som inte är vakanta överföras från inrikesministeriet till utlänningsverket utan samtycke av den tjänsteman som sakengäller.

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.