145/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om upphävande av 3 § 22 punkten lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 3 § 22 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 8 juli 1961 (388/61).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 313/94
EkUB 52/94
Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (75/369/EEG)

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.