131/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak och Kuwait

På föredragning av utrikesministern

ändras rubriken och 1 § förordningen den 9 augusti 1990 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak och Kuwait (680/90), sådan 1 § lyder i förordningen av den 5 oktober 1990 (903/90), samt

fogas till förordningen en ny 2 b § som följer:

Förordning

om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolutionerna 661 (1990), 670 (1990) och 687 (1991), vilka Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 6 augusti 1990, den 25 september 1990 respektive den 8 april 1991, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Irak i enlighet med stadgandena i denna förordning.

2 §

Krav som ställs av Iraks regering, av personer eller sammanslutningar i Irak eller av för deras räkning verkande personer eller sammanslutningar och som gäller verkningar av sådana åtgärder på avtalsförbindelser eller andra affärskontakter, som utförs med stöd av de i 1 § nämnda resolutionerna, får inte erkännas.


Denna förordning träder i kraft den 6 februari 1995.

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.