89/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 12 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 2 mom. lagen den 26 juni 1981 om främjande av skärgårdens utveckling (494/81), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1138/93), som följer:

12 §
Miljövårdsbidrag

Bidraget beviljas av den regionala miljöcentralen på ansökan. Miljöministeriet fastställer efter att ha hört skärgårdsdelegationen grunderna för användningen av bidraget samt de regionala bidragskvoterna efter att miljöcentralerna har sänt sammandrag av ansökningarna till ministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.