75/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 16 § lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 4 mom. lagen den 31 augusti 1978 om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/78) som följer:

16 §

Uppfyller kommunen inte på den i annat hänseende än i dess egenskap av tomtägare ankommande skyldighet att sköta underhåll och renhållning av gata och annat allmänt område, kan den regionala miljöcentralen vid vite förplikta kommunen till det.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.