69/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) en ny 32 a § som följer:

32 a §

Vad som i denna lag eller med stöd därav stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och länet gäller den regionala miljöcentralen och dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.