58/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) som följer:

2 §
De regionala miljöcentralernas uppgifter

De regionala miljöcentralerna främjar och stöder inom sina verksamhetsområden miljövården i kommunerna så som närmare stadgas i speciallagstiftningen inom miljövården och i lagen om miljöförvaltningen (55/95).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.