24/1995

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de kommuner som 1995–1996 skall delta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 38 f § 1 mom. socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1657/92) samt i lagen den 22 december 1994 om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av socialvårdslagen (1333/94), beslutat:

1 §

I försöket med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd har godkänts följande kommuner: Etseri, Forssa, Heinola, Ilomants, Imatra, Jalasjärvi, Joensuu, Joutsa, Kervo, Kittilä, Kumo, Lieksa, Orivesi, Parkano, Pello, Raumo, Reso, Ruukki, Salo, S:t Michel, S:t Michels landskommun, Tusby, Vaala, Viiala, Villmanstrand, Virolahti, Ylivieska, Yläne och Övertorneå.

Den kommun som deltar i försöket och folkpensionsanstalten kan på det sätt som stadgas i 3 a kap. socialvårdslagen komma överens om att folkpensionsanstalten under en i avtalet nämnd tid sköter en del av de uppgifter som ankommer på kommunen och gäller lämnande av utkomststöd.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1995. Beslutet kan dock tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 21 januari 1993 om de kommuner som skall delta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd (46/93).

Helsingfors den 5 januari 1995

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Pekka Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.