12/1995

Given i Helsingfors den 5 januari 1995

Förordning om ändring av 6 § förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av miljöministern

ändras 6 § förordningen den 18 december 1981 om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden (932/81), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 26 maj 1989 (485/89), som följer:

6 §

I Koivusuo, Olvassuo, Pelso, Runkaus, Sukerijärvi, Maltio, Värriö, Sompio och Kevo naturparker är bär- och svampplockning tillåten för ortsbefolkningen. I dessa naturparker är det med tillstånd av forststyrelsen också tillåtet att hjälpa eller avliva djur som påträffas i hjälpöst tillstånd och att omhänderta vilt som påträffas dött. I Kevo naturpark är det dessutom tillåtet för lokalbefolkningen att snara ripor, fiska och med tillstånd av forststyrelsen att uppföra torvkåtor som behövs då där bedrivs naturnäringar. Forststyrelsen har vidare rätt att till ortsbefolkningen överlåta virke till husbehov från Kevo naturpark. Fredningen av Sompio naturpark utgör inte hinder för vattenreglering i Lokka konstgjorda sjö eller för fiske i sjön Sompiojärvi. Den hindrar inte heller lokalbefolkningen att snara ripor.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1995.

Stadgandet inverkar inte på de rättigheter som samerna kan ha i fråga om användningen av områden, och inte heller på de rättigheter, som baserar sig på 8 § i lagen om naturskydd..

Helsingfors den 5 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.