1595/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om statligt stöd och förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1995:

1) lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/94); och

2) lag om tillämpning av Europeiska gemenskaperans bestämmelser vid anmälan av tekniska föreskrifter (1594/94).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.