1593/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Bestämmelser om återkrävande av stöd

Om kommissionen har konstaterat att ett stöd strider mot artikel 92 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller mot bestämmelserna i kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG om gemenskapsregler för stöd till stålindustrin, kan stödet enligt kommissionens beslut helt eller delvis återkrävas hos mottagaren.

2 §
Närmare föreskrifter

Statsrådet meddelar närmare föreskrifter om det förfarande som skall tillämpas vid anmälan av stöd.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 314/94
EkUB 48/94
Kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG, EGT nr L 362, 31.12.1991, s. 57

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.