1591/1994

Givet i Helsingfors den 29 december 1994

Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet

Republikens President befriar på begäran, räknat från den 2 januari 1995,

diplomekonomen, riksdagsmannen Märta Elisabeth Rehn från medlemskap i statsrådet samt från uppdragen att vara försvarsminister och minister för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, samt

lektorn, ekonomie magistern, riksdagsmannen Pirjo Marja Rusanen från medlemskap i statsrådet och från uppdraget att vara minister för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde.

Republikens President utnämner och förordnar, räknat från samma tidpunkt,

politices magistern, riksdagsmannen Jan-Erik Enestam till medlem av statsrådet, till försvarsminister och till minister för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, samt

socialarbetaren, magistern i samhällsvetenskaper, riksdagsmannen Anneli Kristiina Taina till medlem av statsrådet och till minister för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.