1589/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Lagen om ändring av kärnenergilagen (1420/94), med undantag av stadgandena i 6 a § och 32 § 1 mom. 2 punkten, träder i kraft den 1 januari 1995.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.